Dr. Hendrik W. Ohnesorge

Dyrektor zarządzający
Centrum Studiów Globalnych, Uniwersytet w Bonn

Dr Hendrik W. Ohnesorge jest dyrektorem zarządzającym Center for Global Studies i pracownikiem naukowym w Katedrze Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie w Bonn.
Jego zainteresowania badawcze obejmują soft power i globalne zmiany władzy, politykę zagraniczną USA i stosunki transatlantyckie, a także charyzmatyczne przywództwo
i indywidualną sprawczość w sprawach międzynarodowych.