dr Artur Bartoszewicz

Adiunkt
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Doktor nauk ekonomicznych, ekspert polityki publicznej, finansów publicznych, pomocy publicznej i zarządzania strategicznego.
Adiunkt w Instytucie Rozwoju Gospodarczego, Kolegium Analiz Ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.