Chantal Delsol

Profesor filozofii politycznej
Uniwersytet Marne-la-Vallée w Paryżu

Profesor filozofii politycznej, dyrektorka Ośrodka Studiów Europejskich na Uniwersytecie
Marne-la-Vallée w Paryżu, autorka wielu książek, m.in. „Koniec świata chrześcijańskiego”,
„Czas wyrzeczenia”, „Zmierzch uniwersalności".