Batu Kutelia

Dyplomata, polityk, dr nauk fizycznych w zakresie fizyki

Członek zarządu Atlantic Council of Georgia oraz Next Generation Leader Fellow w McCain Institute for International Leadership. W latach 2011-2013 pełnił funkcję zastępcy sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego Gruzji. Był również ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku (2008-2011).
Uprzednio także: wiceminister obrony (2007-2008), wiceminister obrony i spraw zagranicznych (2006-2007) oraz wiceminister bezpieczeństwa państwa (2004).
W latach 2005-2006 pełnił funkcję Szefa Służby Wywiadu Gruzji.