Anna Banasik

Redaktor naczelna Serwisu Samorządowego PAP

Redaktor naczelna Serwisu Samorządowego PAP, ogólnopolskiego portalu skierowanego do administracji samorządowej w całej Polsce. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z finansami samorządowymi, edukacją i polityką społeczną. Organizatorka konkursu „Innowacyjny Samorząd”, którego ideą jest promowanie kreatywnych, innowacyjnych projektów realizowanych przez polskie samorządy. Inicjatorka rankingu „Gmina dobra do życia” badającego jakość życia w polskich gminach.
Autorka i koordynatorka ogólnopolskich projektów edukacyjnych realizowanych przez PAP.
W dziennikarstwie od piętnastu lat. Absolwentka Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowego Studium Edytorstwa Współczesnego Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego.