Andrzej Dybczyński

Prezes
Sieć Badawcza Łukasiewicz

Menedżer i naukowiec mający ponadpiętnastoletnie doświadczenie w zarządzaniu, w tym jednostkami o charakterze badawczo-rozwojowym. Doktor nauk humanistycznych. Absolwent studiów MBA na Franklin University (USA). Odbył praktykę na Georgetown University w Waszyngtonie w obszarze zarządzania organizacjami naukowymi. Uzyskał tytuły magistra kulturoznawstwa i politologii na Uniwersytecie Wrocławskim oraz ukończył podyplomowe studia Prawa i Gospodarki Unii Europejskiej. Od 2019 do lutego 2023 roku dyrektor Instytutu Łukasiewicz – PORT.

Dyrektor Zarządzający w KGHM Cuprum Sp. z o.o. w latach 2017-2018. Od 2014 do 2017 roku menedżer w firmie IBM, odpowiadający za organizację i nadzór nad pionem wsparcia zespołów projektowych na półkuli zachodniej. Od 2013 do 2015 roku konsultant Ministerstwa Obrony Narodowej oraz ekspert Forum Debaty Publicznej Kancelarii Prezydenta RP. Pracownik naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 2002-2018. W latach 2009-2014 kierownik Podyplomowego Studium Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej, a w latach 2005-2012 również zastępca dyrektora Instytutu Politologii UWr. W latach 2008-2018 także członek Senatu UWr. Autor książek i artykułów naukowych z obszaru stosunków międzynarodowych i negocjacji.