prof. zw. dr hab. Alojzy Z. Nowak

Rektor Uniwersytetu Warszawskiego

Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, przewodniczący Komisji ds. Innowacyjności i Współpracy z Gospodarką KRASP.