Piotr Dziadzio

Undersecretary of State, Chief National Geologist, Government Plenipotentiary for National Raw Materials Policy
Ministry of Climate and Environment

Absolwent Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie uzyskał tytuł magistra geologii w zakresie stratygraficzno-poszukiwawczym. W Państwowym Instytucie Geologicznym uzyskał tytuł doktora nauk o Ziemi w zakresie geologii. Posiada uprawnienia geologiczne kat. I. Ukończył Studia podyplomowe z zakresu zarządzania firmą w Wyższej Szkole Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu. Karierę zawodową w geologii rozpoczął w 1992 roku w Instytucie Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk. W latach 1993-2006, pracował w PGNiG S.A. w Biurze Geologicznym Geonafta w Gorlicach oraz w Departamencie Poszukiwania Złóż Ośrodku Regionalnym Południe w Jaśle. W latach 2006-2011 był dyrektorem zarządzającym spółką Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze Glinik Sp. z.o.o. w Gorlicach. W latach 2012-2013 pracował w firmach prywatnych związanych z poszukiwaniem i wydobyciem węglowodorów. Od 2014 jest pracownikiem Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego. Piotr Dziadzio jest wieloletnim członkiem Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. W 2016 został wybrany na sekretarza generalnego tej organizacji, którą to funkcję pełnił do 31 lipca 2019 roku. Od 2004 do 31 lipca 2019 r. pełnił również funkcję redaktora naczelnego czasopisma Wiadomości Naftowe i Gazownicze. Od 2016 do 2021 roku pełnił funkcję sekretarza Polskiego Komitetu Narodowego Światowej Rady Naftowej (Word Petroleum Council), obecnie jest zastępcą Przewodniczącego KKNŚRN. W roku 2019 został powołany na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska - Głównego Geologa Kraju oraz kolejno Głównego Geologa Kraju, sekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu. Od października 2020 r. w Ministerstwie Klimatu i Środowiska pełni funkcję podsekretarza stanu - Głównego Geologa Kraju, równocześnie pełni funkcję Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa. Jest autorem wielu publikacji naukowych, opracowań, projektów i dokumentacji geologicznych. Posiada stopień Generalnego Dyrektora Górnictwa i odznaczenia honorowe: Zasłużony dla Górnictwa RP, Zasłużony dla polskiej geologii oraz odznakę Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, które otrzymał za pracę na rzecz polskiego górnictwa oraz geologii.