Corina Vulpeș

Director of Institutional Relations, Financing, Guarantees and Insurance – State Funds Division of EximBank Romania

Mrs. Corina Vulpeș is Director of Institutional Relations, Financing, Guarantees and Insurance – State Funds Division of EximBank Romania. She coordinates the EximBank partnership relations with Romanian and international banks, export credit agencies, development/promotional banks and state-owned institutions.

Mrs. Vulpeș represents EximBank in relation to Berne Union and acts as member of the Romanian delegation to the EU Export Credits Working Group (Brussels) and OECD Export Credits Working Group (Paris). In addition, she has been appointed as a member of the Management Board of the Three Seas Initiative Investment Fund by EximBank, acting on behalf and for the account of the Romanian State.

Mrs. Vulpeș has more than 20 years of experience in financial-banking sector, holding a BA degree in Law from the University of Timișoara, an MBA degree in Financial Management from City University of Seattle (USA) and an Executive MPA degree in Public Administration Management from the University of Limerick (Ireland).
Pani Vulpeș reprezentuje EximBank w odniesieniu do Unii Berneńskiej i działa jako członek delegacji rumuńskiej w Grupie Roboczej ds. Kredytów Eksportowych UE (Bruksela) oraz Grupie Roboczej ds. Kredytów Eksportowych OECD (Paryż). Ponadto została powołana przez EximBank na członka Zarządu Funduszu Inwestycyjnego Inicjatywy Trzech Mórz, działającego w imieniu i na rachunek państwa rumuńskiego.

Pani Vulpeș ma ponad 20-letnie doświadczenie w sektorze finansowo-bankowym. Ukończyła studia licencjackie w zakresie prawa na Uniwersytecie w Timiszoarze, studia MBA w zakresie zarządzania finansami na City University of Seattle (USA) oraz studia Executive MPA w zakresie zarządzania administracją publiczną na University of Limerick (Irlandia).