Mateusz Skowroński

Specjalista ds. współpracy z otoczeniem
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Specjalista ds. współpracy z otoczeniem w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG. Pracuje w Dziale Współpracy Międzynarodowej. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunkach Finanse i Bankowość oraz Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne. Sieć Badawcza Łukasiewicz to jedna z największych sieci badawczych w Europie składająca się z 22 instytutów a w nich 4500 naukowców i inżynierów, którzy tworzą innowacyjne rozwiązania, pozwalające uzyskać przewagę w biznesie.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG jest instytutem sieci, specjalizującym się w informatyce stosowanej, informatyce technicznej oraz technologiach informacyjnych. Łukasiewicz-EMAG zajmuje się m.in. szeroko rozumianym cyberbezpieczeństwem, sztuczną inteligencją, analizą danych (systemami wspomagania decyzji), IoT (Przemysł 4.0, Smart Cities), cyfrowymi usługami publicznymi oraz badaniami laboratoryjnymi. Mocne związki z przemysłem, szczególnie wydobywczo-energetycznym, pozwoliły na zbudowanie silnego potencjału dysponującego doświadczeniem, wiedzą, zapleczem wdrożeniowym, a także posiadającego infrastrukturę laboratoryjną w zakresie badań urządzeń, systemów, maszyn.