Kongres 590

Nowe możliwości
Warszawa
5-6 października 2021
Wydarzenie
Dzień 1 / 05.10, godz. 18:45‑19:30 / Scena debat 1

Jak rynek finansowy odpowiada na nowe obawy, nadzieje i możliwości Polaków?

Nowe sektory

Pandemia uzmysłowiła wszystkim, że w każdej chwili musimy być gotowi na nieoczekiwane zagrożenia. Nie brakuje też takich, które pojawiły się wcześniej wraz z przemianami cywilizacyjnymi i dotyczą dziś każdego. Wśród największych obaw Polaków, poza spodziewanymi, pojawiły się m.in. brak dostępu do opieki medycznej, ocieplenie klimatu, samotność czy przestępczość internetowa. Szeroko rozumiane bezpieczeństwo – fizyczne, psychiczne, finansowe, cyfrowe, tak własne, jak i rodziny, biznesu, pracowników, to dziś najbardziej pożądane i poszukiwane dobro. Zapewnienie go to wielkie wyzwanie i zarazem szansa rozwoju dla sektora finansowego. Wspólnie z ekspertami porozmawiamy o tym, jak zmieniają się oczekiwania klientów, sposób relacji i kontaktu z nimi, jak można równie dobrze odpowiadać na potrzeby osób reprezentujących zupełnie różne pokolenia. Zastanowimy się nad zacieraniem się tradycyjnych granic między poszczególnymi segmentami rynku finansowego, możliwościami stwarzanymi przez rozwój technologii oraz najważniejszymi dla bliskiej przyszłości trendami.

Bądź z nami na bieżąco,
zapisz się na nasz newsletter: