Kongres 590

Nowe możliwości
Warszawa
5-6 października 2021
Jan Grzegorz Prądzyński
Prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń

Do 2008 r. wiceprezes, a od 2009 r. prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń. Członek Komitetu Sterującego Insurance Europe, organizacji zrzeszającej izby ubezpieczeniowe z całej Europy. Wcześniej, do 2007 r., był prezesem zarządu Polskiego Biura Podróży Orbis Travel. Zasiadał także w radach nadzorczych spółek Canal Plus Cyfrowy oraz PBP S.A. Był członkiem rady nadzorczej spółki Robyg S.A. Pełnił również kierownicze funkcje w organizacjach branżowych i stowarzyszeniowych, m.in. był wiceprezesem Polskiej Izby Turystyki oraz wiceprezesem zarządu Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Turystyki przy PKPP „Lewiatan”. Od 1981 do 1998 r. mieszkał za granicą (w Anglii i Francji), gdzie kierował firmami transportowymi i turystycznymi.

Bądź z nami na bieżąco,
zapisz się na nasz newsletter: