Kongres 590

Nowe możliwości
Warszawa
5-6 października 2021
Partner Samorządowy

Podkarpackie – przestrzeń nowoczesnej gospodarki, nieskażonej przyrody i bogatej kultury.

Marszałek Władysław Ortyl

Obszary aktywnego wypoczynku i wielokulturowości sąsiadują z innowacyjnymi technologiami lotnictwa, informatyki czy motoryzacji. Inteligentne specjalizacje wytyczają drogę gospodarczego rozwoju regionu, a działalność badawczo-rozwojowa napędza wdrażanie innowacyjnych rozwiązań.

Inteligentne specjalizacje napędzają inwestycje

Lotnictwo i kosmonautyka, motoryzacja, informacja i telekomunikacja, a także jakość życia to obszary, które wytyczają drogę gospodarczego rozwoju regionu. Zdefiniowanie inteligentnych specjalizacji wyznaczyło kierunki wspierania badań i kreowania innowacji, a przez to stałego wzrostu potencjału gospodarczego, który jest coraz częściej dostrzegany przez krajowych i zagranicznych inwestorów. Województwo podkarpackie możemy zaliczyć do regionów o wyróżniającym się potencjalne naukowo-badawczym, szczególnie w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

Współpraca w ramach klastrów 

Podkarpacie jest idealnym przykładem na to, że współpraca między przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi i ośrodkami badawczo-rozwojowymi jest kluczem do rozwoju regionu, wdrażania innowacyjnych rozwiązań, a przez to lokowania inwestycji.  To właśnie tutaj we współdziałaniu wielu podmiotów powstała Dolina Lotnicza, największy klaster firm lotniczych w tej części Europy. Stowarzyszenie obecnie zrzesza ponad 170 organizacji.

W regionie efektywnie działają też Wschodni Sojusz Motoryzacyjny, Polska Grupa Motoryzacyjna, Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej (Klaster IT) oraz Klaster Jakości Życia „Kraina Podkarpackie”. Objęcie takiej strategii zapewnia przedsiębiorcom wiele korzyści, w tym lepszy dostęp do innowacyjnego know-how, możliwość wymiany doświadczeń i informacji o rynku, a przez to pozyskanie nowych zdolności rozwojowych.

Wsparcie dla biznesu 

Inwestorów przyciągają również specjalne strefy ekonomiczne, które stwarzają możliwość prowadzenia działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach, oraz wsparcie Podkarpackiego Parku Naukowo Technologicznego „AEROPOLIS”, pierwszego branżowego parku w Polsce i jednego z najbardziej atrakcyjnych miejsc pod inwestycje w makroregionie Polski Wschodniej. Jego obszar to w pełni uzbrojone tereny inwestycyjne o łącznej powierzchni 170 ha, a także zaplecze naukowo-badawcze wykorzystujące potencjał miejscowych uczelni wyższych. 

Dzięki obszarom przyjaznym biznesowi, szeregowi ośrodków naukowo-badawczych, rozwiniętemu zapleczu edukacyjnemu i wykwalifikowanym kadrom, województwo podkarpackie jest najchętniej wybieranym regionem przez inwestorów lokujących przedsięwzięcia na terenie Polski Wschodniej. 

Funkcjonowanie obiektów wystawienniczo-kongresowych takich jak G2A Arena czy Hotel Arłamów przyczynia się do rozwoju przemysłu spotkań i wydarzeń. Dodatkowo bogate walory przyrodnicze i wyjątkowo czyste powietrze sprawiają, że region jest coraz chętniej wybieranym miejscem na wyjazdy typu bleisure, a także wspaniałym miejscem do życia. 

Bądź z nami na bieżąco,
zapisz się na nasz newsletter: