Kongres 590

Nowe możliwości
Warszawa
5-6 października 2021
Partner Strategiczny

Wodór i magazynowanie energii

O wykorzystaniu wodoru i potrzebie opracowania regulacji prawnych w zakresie komercyjnego magazynowania energii dyskutowali podczas panelu „Wodór i magazynowanie energii”: Grzegorz Jóźwiak z Biura Wdrażania Paliw Alternatywnych PKN ORLEN, Arkadiusz Sekściński, Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju PGNiG, Paweł Śliwa, Wiceprezes Zarządu ds. Innowacji PGE oraz prof. Wojciech Drożdż, Wiceprezes Zarządu ds. Innowacji i Logistyki ENEA Operator. Rozmowę moderował Marcin Roszkowski, Prezes Instytutu Jagiellońskiego.

Wodór jest dla nas naturalnym kierunkiem do wdrażania jako paliwo w transporcie. Już w tym roku oddamy do użytku pierwszy polski hub wodorowy w biorafinerii w Trzebini, w którym będziemy produkować wodór o jakości spełniającej wymogi dla zasilania ogniw paliwowych. Od kilkudziesięciu lat wykorzystujemy wodór w rafinerii i w przemyśle chemicznym, znamy się na procesach jego wytwarzania. Budowane przez lata kompetencje dają nam przewagę konkurencyjną związaną z budową hubów wodorowych,  dystrybucją wodoru do transportu, ale również z jego wykorzystaniem w przemyśle – mówił Grzegorz Jóźwiak.

Arkadiusz Sekściński, wiceprezes ds. rozwoju w PGNiG podkreślił potrzebę opracowania odpowiednich regulacji prawnych. – Są jeszcze przed nami wyzwania w obszarze legislacyjnym, dobrze natomiast, że z dużym pietyzmem dopracowywana jest strategia wodorowa, a za chwilę będzie podpisane porozumienie w zakresie gospodarki wodorowej. To wyznacza kierunek dalszych działań – podkreślił.

Według Pawła Śliwy, wiceprezesa PGE, nierozerwalne z zieloną transformacją i dekarbonizacją powinno być tworzenie magazynów energii, które ustabilizują sieć. – Wcześniej potrzeba jednak jasnych wytycznych, w którym kierunku magazynowanie będzie się rozwijało – mówił.

Wojciech Drożdż, wiceprezes Enea Operator podał dane wskazujące na wzrost o 1300% przyłączy OZE. Obecnie jest już około 90 tys. instalacji o mocy łącznej 2,5 GW. Podkreślił również konieczność tworzenia magazynów energii, które wspierałyby sieci dystrybucyjne.

Bądź z nami na bieżąco,
zapisz się na nasz newsletter: