Kongres 590

Nowe możliwości
Warszawa
5-6 października 2021
Partner Strategiczny

Inwestycje Grupy PGE motorem napędowym dla polskiej gospodarki

Realizowany obecnie program inwestycyjny Grupy PGE zmierza do transformacji polskiego miksu energetycznego w kierunku nisko- i zeroemisyjnym. Celem PGE jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku dzięki inwestycjom w odnawialne źródła energii. Już w ciągu obecnej dekady udział OZE w portfelu Grupy wyniesie ok. 50 proc. Do tego czasu Grupa PGE przeznaczy na inwestycje ok. 75 mld złotych.

PGE jaszczurka

PGE będziemy w tym okresie intensywnie rozwijać projekty wiatrowe i fotowoltaiczne. Planuje wykorzystać potencjał Morza Bałtyckiego, budując do 2030 roku razem z duńską firmą Ørsted Morską Farmę Wiatrową Baltica o łącznej mocy 2,5 GW, która realizowana będzie w dwóch etapach: Baltica 2 i Baltica 3. Będzie to największy projekt offshore w polskiej części Bałtyku. Pierwszy prąd wyprodukowany na Bałtyku popłynie do klientów PGE już w 2026 roku. W 2040 roku moc morskich farm wiatrowych Grupy PGE osiągnie 6,5 GW.

Cele Grupy PGE w obszarze lądowej energetyki wiatrowej są równie ambitne. W 2020 r. po oddaniu nowych projektów wiatrowych i zrealizowanej akwizycji PGE zwiększyła o 20 proc. moc zainstalowaną w lądowych farmach wiatrowych do blisko 700 MW, umacniając tym samym pozycję lidera wśród firm posiadających największą moc zainstalowaną w wietrze w Polsce. Aktualnie Grupa PGE posiada 17 lądowych elektrowni wiatrowych, na które składa się 310 turbin wiatrowych. Moc zainstalowana tych instalacji daje blisko 10 proc. udziału w ogólnej mocy elektrowni wiatrowych w Polsce. Celem PGE do 2030 r. jest dodatkowy 1 GW mocy w lądowych farm wiatrowych.

Z kolei program rozwoju fotowoltaiki zakłada 3 GW nowych mocy do roku 2030.

Równolegle PGE będzie inwestować w elastyczne moce gazowe oraz komplementarny do OZE program budowy magazynów energii, które będą zapewniały elastyczną pracę systemu elektroenergetycznego i pozwolą na większe wykorzystanie mocy źródeł odnawialnych.
Plan inwestycyjny Grupy PGE będzie się także koncentrował na infrastrukturze sieciowej. Bez integracji nowopowstających źródeł odnawialnych trudno byłoby zapewnić niezawodność dostaw energii elektrycznej o odpowiednich parametrach jakościowych. Będą to inwestycje w linie, transformatory, łączność cyfrową, magazyny energii oraz nowoczesne opomiarowanie stanowiące inteligentny element sieci.

Transformacja energetyczna to wielkie przedsięwzięcie, ale Grupa PGE jest świadoma, że największym wyzwaniem będzie aktywizacja regionów tradycyjnie związanych z energetyką konwencjonalną węglową i wydobyciem, które z upływem czasu będą ulegać wygaszeniu. Bełchatów, będący największym kompleksem energetycznym w kraju, ma obecnie fundamentalne znaczenie w zapewnianiu krajowego bezpieczeństwa energetycznego. Tereny pokopalniane Bełchatowa posiadają odpowiednią infrastrukturę i wykwalifikowaną kadrę, co stanowi idealne miejsce do realizacji nowych inwestycji w energetykę odnawialną. PGE zależy na tym, żeby region bełchatowski mógł jak najlepiej przygotować się do transformacji energetycznej. Taki też plan ma PGE na przyszłość Bełchatowa, gdzie do 2030 roku na inwestycje związane z transformacją regionu bełchatowskiego planuje przeznaczyć blisko 5 mld zł. W planach mamy również realizację inwestycji na terenach pokopalnianych Kompleksu Turów, na których Grupa PGE również będzie realizować inwestycje w nisko- i zeroemisyjne źródła energii w ramach transformacji regionu turoszowskiego. Na tych terenach do 2030 r. PGE zainwestuje ponad 2 mld zł w nisko i zeroemisyjne źródła energii.

Bądź z nami na bieżąco,
zapisz się na nasz newsletter: