Kongres 590

Nowe możliwości
Warszawa
5-6 października 2021
Partner Strategiczny

Jak przyspieszyć transformację polskiego przemysłu?

Coraz bardziej ambitne cele redukcyjne UE i wielu tworzących wspólnotę krajów nie pozostają bez wpływu na warunki działania polskiego przemysłu energochłonnego. Już same rekordowo wysokie ceny kopalnych surowców energetycznych oraz uprawnień do emisji CO2 powodują, że do podjęcia własnych działań w tym zakresie zmuszają drastycznie rosnące koszty produkcji. Istotnym czynnikiem staje się również presja konkurencyjna. Wywierają ją zarówno producenci spoza Europy, którzy nie ponoszą nakładów związanych z dostosowaniem się do wymogów ochrony środowiskowych, jak i wykorzystujący czystą lub przynajmniej czystszą energię wytwórcy z innych części naszego kontynentu. Stosunkowo nowym elementem są tu z kolei coraz częściej i mocniej formułowane oczekiwania ze strony pozostałych uczestników rynku – m.in. inwestorów, instytucji finansowych czy wreszcie samych klientów.

Wszystko to powoduje, że rodzimy przemysł – mimo ograniczonych możliwości finansowych – inicjuje własne projekty transformacyjne i konsekwentnie dąży do dalszej minimalizacji własnego śladu środowiskowego. W takich wysiłkach nie ustaje również KGHM Polska Miedź S.A. W następstwie przyjętej pod koniec 2018 r. strategii rozpoczęliśmy pracę nad Programem Rozwoju Energetyki zakładającym m.in. budowę i pozyskiwanie kolejnych odnawialnych źródeł energii, a już pod koniec ubiegłego roku uruchomiliśmy pierwszą farmę fotowoltaiczną zbudowaną w technologii 4.0 (kontrola parametrów w czasie rzeczywistym, predykcja awarii). Położona w sąsiedztwie Huty Miedzi „Legnica” i podłączona bezpośrednio do sieci elektrycznej zakładu instalacja oznacza zmniejszenie emisji CO2 o ok. 2 400 ton rocznie. W najbliższym czasie uruchomimy kolejne podobne farmy, a jednocześnie uważnie analizujemy też rozwój energetyki wiatrowej na morzu oraz przyglądamy się możliwościom oferowanym przez inne powstające właśnie technologie.

Sprawna realizacja tego typu projektów wymaga jednak systemowego, realnego wsparcia – tak w odniesieniu do finansowania, jak i szeroko rozumianych ułatwień regulacyjnych dla innowacji oraz inwestycji z obszaru zielonej energetyki. Polski przemysł pilnie potrzebuje m.in. zniesienia ograniczeń lokowania odnawialnych źródeł energii elektrycznej na terenach przemysłowych, złagodzenia warunków uprawniających do uzyskiwania statusu linii bezpośredniej, zrównania uprawnień podmiotów korzystających ze statusu linii bezpośredniej i autoproducentów, znacznego przyspieszenia tempa realizacji inwestycji transformacyjnych oraz stworzenia sprzyjającego otoczenia regulacyjnego dla budowy w kraju instalacji SMR.

Bądź z nami na bieżąco,
zapisz się na nasz newsletter: