Kongres 590

Nowe możliwości
Warszawa
5-6 października 2021
Prof. dr hab. Jerzy Demetraki-Paleolog
Wykładowca Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Prof. dr hab. Jerzy Demetraki-Paleolog – specjalista w zakresie hodowli, genetyki i biologii pszczół. Od 40 lat wykładowca Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Pełnił funkcje redaktora naczelnego „Journal of Apicurtural Science”, członka Rady Naukowej Polskiego Związku Pszczelarskiego, Rady Hodowlanej Centralnej Stacji Hodowli Zwierząt - hodowla pszczół, zespołu rzeczoznawców Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi do spraw programów nauczania oraz podręczników (Apidologia), grupy roboczej ds. Ochrony zasobów genetycznych pszczół (Krajowy Ośrodek Koordynacyjny ds. Zasobów Genetycznych Zwierząt). Był konsultantem programu hodowlanego “Apisystem”. Współtwórca i wykładowca programów ustawicznego szkolenia zawodowego dla pszczelarzy oraz wieloletni wykładowca (hodowla, selekcja, biologia pszczół) kursów i szkoleń na poziomie regionalnym, wojewódzkim, resortowym, krajowym i zagranicznym, w tym finansowanych ze środków UE. Współautor rozdziałów w podręcznikach akademickich i dla pszczelarzy praktyków oraz autor artykułów popularno-naukowych w pszczelarskiej prasie branżowej w zakresie genetyki, selekcji i hodowli pszczół. Starze/ pobyty krajowe i zagraniczne.

Bądź z nami na bieżąco,
zapisz się na nasz newsletter: