Kongres 590

Nowe możliwości
Warszawa
5-6 października 2021
Marek Dietl
Prezes Zarządu GPW S.A.

Dr Marek Dietl jest prezesem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i doradcą ekonomicznym Prezydenta RP oraz adiunktem w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Wcześniej zdobywał doświadczenie poprzez prawie 20 letnią praktykę w doradztwie strategicznym i branży venture capital. Zasiadał w Radach Nadzorczych, Komisjach Rewizyjnych i Komitetach Inwestycyjnych ponad 25 organizacji.

Bądź z nami na bieżąco,
zapisz się na nasz newsletter: