Kongres 590

Nowe możliwości
Warszawa
5-6 października 2021
Jadwiga Wiśniewska
Poseł do Parlamentu Europejskiego

Jadwiga Wiśniewska – od 2014 r. Poseł do Parlamentu Europejskiego z ramienia Prawa i Sprawiedliwości reprezentująca województwo śląskie. W PE należy do Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, pełni funkcję wiceprzewodniczącej Delegacji do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE oraz wiceprzewodniczącej Ruchu Kobiet Sojuszu Europejskich Konserwatystów i Reformatorów ACRE.

Jest członkiem Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE), Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI), Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (FEMM) oraz Intergrupy ds. Dobrostanu Zwierząt.

Była jedynym polskim politykiem w składzie delegacji PE na Szczyt Klimatyczny COP24 w Katowicach, brała także udział w Szczycie COP25 w Madrycie.

Od 2005 r. z ramienia Prawa i Sprawiedliwości trzykrotnie sprawowała mandat Posła na Sejm RP. Pracowała w Komisji do Spraw Unii Europejskiej, Komisji do Spraw Kontroli Państwowej oraz Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży.

Bądź z nami na bieżąco,
zapisz się na nasz newsletter: