Kongres 590

Nowe możliwości
Warszawa
5-6 października 2021
Ireneusz Jabłoński
ekspert Centrum im. Adama Smitha

Urodzony w 1961 roku specjalista w zakresie zarządzania strategicznego i operacyjnego.
Absolwent Politechniki Łódzkiej oraz Podyplomowych Studiów Bankowości na SGH w Warszawie, studium strategicznego zarządzania bankiem w INSEAD Fontainebleau (Francja) oraz zarządzania projektami strategicznymi na University of Pennsylvania (USA). Stypendysta University of Wisconsin Milwaukee (USA) w ramach programu dla polskich liderów samorządu terytorialnego.
Przez piętnaście lat związany z sektorem usług finansowych, gdzie pełnił m.in. funkcje Prezesa Zarządu towarzystw leasingowych oraz zajmował kierownicze stanowiska w bankach.
W 2002 roku kierował projektem utworzenia mBanku - pierwszego w kraju i Europie kontynentalnej banku elektronicznego.
Burmistrza Łowicza oraz Wiceprezydenta Łodzi, był również członkiem Zespołu ds. samorządu terytorialnego przy Prezydencie RP.
Na zaproszenie wiodących uczelni krajowych prowadził wykłady i zajęcia z zakresu makro i mikroekonomii oraz planowania i zarządzania strategicznego.
Od 2003 roku związany z Centrum im. Adama Smitha, gdzie kieruje m.in. zespołem doradztwa strategicznego

Bądź z nami na bieżąco,
zapisz się na nasz newsletter: