Kongres 590

Nowe możliwości
Warszawa
5-6 października 2021
Ewa Kocińska-Lange
Dyrektor Biura NCBR w Brukseli

Dyrektor Biura NCBR w Brukseli, działającego w partnerstwie z Business & Science Poland, którego zadaniem jest reprezentowanie interesów polskiego środowiska B+R+I w Brukseli.

Od 2003 r. zaangażowana w realizację projektów z programów ramowych, w tym z Horyzontu 2020. Pracowała jako ekspert Komisji Europejskiej oceniający wnioski i projekty w programach ramowych oraz jako doradca w programie TAIEX. Aktualnie ekspert w Strategicznym Komitecie Programowym Horyzontu Europa i Komitecie ds. poszerzania uczestnictwa i Europejskiej Przestrzeni Badawczej powołanych przez Komisję Europejską.

Do 2019 r. była członkiem zarządu i zastępcą dyrektora Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Odpowiadała za opracowanie i wdrażanie strategii rozwoju Parku, wsparcie innowacji i przedsiębiorczości, projekty europejskie i współpracę z partnerami. Pomysłodawczyni Laboratorium Wyobraźni w PPNT – pierwszego centrum nauki dla dzieci i młodzieży w Wielkopolsce.

Bądź z nami na bieżąco,
zapisz się na nasz newsletter: