Kongres 590

Nowe możliwości
Warszawa
5-6 października 2021
dr n. o zdr. Paweł Koczkodaj
Narodowy Instytut Onkologii

Adiunkt, Zastępca Kierownika Zakładu Epidemiologii i Prewencji Pierwotnej Nowotworów w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie. Absolwent kierunku zdrowie publiczne – specjalność promocja zdrowia i epidemiologia - w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Część studiów magisterskich ukończył w Finlandii w University of Lapland oraz University of Eastern Finland w ramach stypendium zagranicznego. W 2019 r. ukończył studia doktoranckie w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym uzyskując stopień doktora nauk o zdrowiu. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu prawa medycznego w Uniwersytecie Warszawskim, a także studiów podyplomowych nowoczesna promocja w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Obecnie jest słuchaczem studiów Master of Business Administration (MBA) w ochronie zdrowia prowadzonych wspólnie przez Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Laureat wielu międzynarodowych stypendiów naukowych, m.in.: Alpbach Scholarship Programme w 2016 i 2017 r. (Austria); Cancer Prevention Fellowship Program w 2018 r. w National Cancer Institute w USA; Fulbright-Schuman Award (2022 – University of Virginia, USA); Stypendium Fundacji Kościuszkowskiej (2022 – National Cancer Institute, USA). Od 2017 r. pełni funkcję Ambasadora Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem, z nominacji Association of European Cancer Leagues w Brukseli. Członek krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych (m.in.: Polskie Towarzystwo Onkologiczne, European Network for Smoking and Tobacco Prevention). Autor i współautor prac naukowych tematycznie związanych z prewencją pierwotną i wtórną nowotworów złośliwych, a także ich epidemiologią. Popularyzator nauki, autor wielu wykładów i artykułów o tematyce popularnonaukowej związanej ze zdrowiem publicznym

Bądź z nami na bieżąco,
zapisz się na nasz newsletter: