Kongres 590

Nowe możliwości
Warszawa
5-6 października 2021
dr hab. Jan Podkowik
Katedra Prawa Konstytucyjnego, Wydział Prawa i Administracji UW

adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; prawnik z kilkunastoletnim doświadczeniem w pracy dla sektora publicznego, związany m.in. z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich, Trybunałem Konstytucyjnym i Prokuratorią Generalną Rzeczypospolitej Polskiej.

Jest członkiem International Society of Public Law (ICON Society), International Association of Constitutional Law (IACL) oraz Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego. Pełni funkcję członka komisji rewizyjnej Instytutu Prawa Konstytucyjnego.

Stopień doktora nauk prawnych uzyskał z wyróżnieniem w czerwcu 2013 r. na podstawie rozprawy "Wolność umów i jej ograniczanie w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej". We wrześniu 2020 r. otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych na podstawie dorobku naukowego oraz książki "Niekonstytucyjność prawa i jej skutki cywilnoprawne", Warszawa 2019, Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych. W pracy naukowej zajmuje się problematyką źródeł prawa, sądownictwa konstytucyjnego, ochrony wolności i praw jednostki w dobie cyfrowej, a także konstytucyjnych podstaw prawa cywilnego i konstytucyjnych podstaw bezpieczeństwa państw

Bądź z nami na bieżąco,
zapisz się na nasz newsletter: