Kongres 590

Nowe możliwości
Warszawa
5-6 października 2021
Bartłomiej Chmielowiec
Rzecznik Praw Pacjenta

Bartłomiej Chmielowiec jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył także studia podyplomowe na kierunku rachunkowość na Wydziale Zarządzania i Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego im. Oskara Langego we Wrocławiu. W2021 r. uzyskał tytuł Master of Business Administration (MBA). Jest radcą prawnym wpisanym na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Doświadczenie zdobywał m.in. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów jako Radca Szefa KPRM, a później Koordynator Zespołu ds. gospodarczych w Departamencie Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Przez wiele lat pracował na stanowisku Głównego Specjalisty w Wydziale Prawnym Biura Rzecznika Finansowego (wcześniej Rzecznika Ubezpieczonych). Zajmował się przede wszystkim analizą prawną, rozpatrywał sprawy osób poszkodowanych z zakresu ubezpieczeń gospodarczych, opracowywaniem projektów aktów prawnych. Sporządzał wnioski do Sądu Najwyższego, których celem było rozstrzygnięcie rozbieżności występujących w orzecznictwie sądów powszechnych. Brał także udział w parlamentarnych pracach legislacyjnych.

Następnie objął stanowisko Dyrektora Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Jest autorem licznych publikacji naukowych oraz popularno-naukowych z zakresu prawa cywilnego, odszkodowawczego i ubezpieczeniowego.

Bądź z nami na bieżąco,
zapisz się na nasz newsletter: