paski kod Kongres 590

Za nami pierwsza edycja Forum 590 – nowej inicjatywy organizatorów Kongresu 590!

Pierwsze spotkanie w ramach Forum 590 dotyczyło tematu „Ekspansja szansą polskiej gospodarki – Chiny, Indie, Afryka” i odbyło się w formule online. Wzięli w nim udział przedstawiciele administracji publicznej, przedsiębiorców, izb gospodarczych oraz instytucji finansowych.

 – Forum 590 to platforma dialogu poruszającego ważne dla polskich przedsiębiorców tematy – mówi Remigiusz Kopoczek, prezes spółki Kongres 590. – Pierwsze wydarzenie w ramach tej inicjatywy poświęciliśmy polskiemu eksportowi i jego roli w budowaniu ekspansji. Według najnowszych danych GUS krajowy eksport w 2020 roku wzrósł o 2,8% w ujęciu r/r.  Z zaproszonymi ekspertami rozmawialiśmy o tym, jakie mechanizmy mogą wzmocnić ten trend oraz jakie bariery napotykają polscy eksporterzy w legislacji oraz na rynkach światowych. Skupiliśmy się na rejonach, które do tej pory nie były przez nas odpowiednio wykorzystane, a dają naszym przedsiębiorcom ogromne możliwości – dodaje Remigiusz Kopoczek.

Jak poprawić współdziałanie państwo – eksporterzy?

Na Forum 590 złożyły się trzy panele. Pierwszy panel skupił się na  dyskusji o konieczności poprawy współdziałania pomiędzy administracją publiczną i przedsiębiorcami. Uczestniczący w debacie profesor Krzysztof Szczerski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, podkreślał, że wsparcie polskiego biznesu jest jednym z głównych aspektów zagranicznych wizyt prezydenta Andrzeja Dudy. Jako przykład wskazał rynek meksykański. Dzięki wizycie prezydenta w Meksyku i podpisaniu stosownych umów, polski biznes ma otwarte drzwi do tego kraju. Grzegorz Słomkowski, członek zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH), wskazał, że ważne jest wyposażenie przedsiębiorców w wiedzę, jak takiej ekspansji dokonać i zapewniał o pełnym wsparciu polskiego biznesu przez PAIH.

Nowy model wsparcia rządowego dla polskiego biznesu w Chinach, Indiach i Afryce

Drugi panel poruszał tematykę regulacji i deregulacji nowych rynków: Chin, Indii i Afryki. Minister Zbigniew Gryglas z Ministerstwa Aktywów Państwowych podkreślił, że rynki eksportowe są jednym z elementów napędzających koniunkturę. Wskazywał, że dzięki wchodzeniu na nowe rynki można w pewnym stopniu stabilizować przychody i uniezależniać się od tendencji gospodarczych panujących w danym regionie. Eksperci z Instytutu Myśli Schumana, z prof. Zbigniewem Krysiakiem na czele, zwrócili uwagę na to, że wykorzystanie potencjału tak potężnego rynku jak np. indyjski wymaga wykreowania nowego modelu wsparcia biznesu, w innej niż dotychczas, skali. Rodzi to potrzebę utworzenia ministerstwa, które zajmowałoby się tylko rozwojem polskiego eksportu. Takie ministerstwo powinno ściśle współpracować z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, polską dyplomacją, PAIH, izbami gospodarczymi. Do jego skutecznego funkcjonowania  potrzebne są profesjonalne kadry, w odpowiedniej do skali przedsięwzięcia liczbie osób, których zadaniem byłoby realne wsparcie merytoryczne polskich przedsiębiorców.

Panel 1 – Państwa a samoorganizacja eksporterów. Polska dyplomacja gospodarcza. Instytucje Europejskie

Panel 2 – Regulacje i deregulacje nowych rynków a szanse i zagrożenia (Chiny, Indie, Afryka)

Panel 3 – Modele współpracy na nowych rynkach – case study

Pomoc instytucji finansowych, doradców, przygotowana infrastruktura

Trzeci panel, bazujący na przykładach, dotyczył modeli współpracy na nowych rynkach. Znawcy tematu wskazywali na istniejące rozwiązania będące zachętą i wzmocnieniem dla polskich przedsiębiorców za granicą. Mówił o tym m.in. Maks Kraczkowski, wiceprezes zarządu PKO Bank Polski. Polskie firmy, myśląc o ekspansji oczekują stabilnego wsparcia na miejscu, nie tylko w postaci narzędzi czy rozwiązań oferowanych przez bank, ale przede wszystkim wsparcia doradców. Jako przykład podał rynek niemiecki. Piotr Fic, p.o. prezesa zarządu Biomed Lublin S.A., firmy produkującej leki oparte na patogenach, zwrócił uwagę na aspekt załamania się z powodu pandemii łańcuchów dostaw w większości branż. Wskazał, że wygrywają teraz te firmy, które maja własne moce produkcyjne, tak jak firma Biomed Lublin S.A., której ekspansja polega na rozwoju produkcji w kraju, z wykorzystaniem wsparcia instytucji finansowych.

Kolejne spotykanie z cyklu Forum 590 już wkrótce.

W Forum 590 wzięli udział: prof. Krzysztof Szczerski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP; Paweł Jabłoński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych; Zbigniew Gryglas, podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych;  Jego Ekscelencja Tsewang Namgyal, Ambasador Indii; JJ Singh, prezes Indyjsko – Polskiej Izby Handlu i Przemysłu; Sunil Ahuja, Indyjsko-Polska Izba Gospodarcza; Grzegorz Słomkowski, członek zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu; Radosław Pyffel, ekspert w dziedzinie polityki zagranicznej i Chin, kierownik programu “Biznes chiński” w Akademii Leona Koźmińskiego; ksiądz Jacek Gniadek, afrykanista; misjonarz, prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Krysiak, przewodniczący Rady Programowej Instytutu Myśli Schumana, dr Krzysztof Malczewski z Instytutu Myśli Schumana; Jarosław Malczewski z Instytutu Myśli Schumana; Maks Kraczkowski, wiceprezes zarządu PKO Bank Polski; Piotr Fic, p.o. prezesa zarządu, Biomed Lublin S.A.; Piotr Wojciechowski, prezes Grupy WB oraz Andrzej Sadowski, prezydent Centrum im. Adama Smitha.

Współorganizatorzy:

Partnerzy wydarzenia:

Partnerzy medialni:

Aktualności

„Powrót do Europy Schumana”

V Europejski Festiwal Schumana (Online, maj 2021) pod tytułem „Powrót do Europy Schumana” w okresie: 8-9 maja; 15-16 maja; 22-23 maja; 29-30 maja; 5-6 czerwca.

Prezydent honorowym patronem Kongresu 590

Kongres corocznie odbywa się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Swoją obecnością uświetniają wydarzenie najważniejsze osoby w państwie, z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej oraz Prezesem Rady Ministrów na czele i znamienici goście ze świata zagranicznego biznesu

Program 5 edycji Kongresu – hasłem „Polska 2030”

Podczas 5. edycji skupimy się na przedstawieniu Polski za 10 lat, czyli w 2030 roku. Doświadczenie roku 2020, ogólnoświatowa pandemia, zatrzymanie gospodarki, praca zdalna, oraz inne wydarzenia spowodowały, że powinniśmy wyciągnąć wnioski z tych działań i dokładnie przygotować się do przyszłości.

Rzeczpospolita Partnerem medialnym Kongresu 590!

Hybrydowa piąta edycja Kongresu 590 pozwoli na zachowanie wszelkich środków bezpieczeństwa epidemiologicznego, a także wyjście naprzeciw oczekiwaniom uczestników. Jednym z Partnerów medialnych wydarzenia został właśnie redakcja Rzeczpospolitej.

INTERIA Partnerem medialnym Kongresu 590!

Hybrydowa piąta edycja Kongresu 590 pozwoli na zachowanie wszelkich środków bezpieczeństwa epidemiologicznego, a także wyjście naprzeciw oczekiwaniom uczestników. Jednym z Partnerów medialnych wydarzenia została właśnie INTERIA.

Polska Press Grupa Głównym Partnerem medialnym Kongresu 590!

Hybrydowa piąta edycja Kongresu 590 pozwoli na zachowanie wszelkich środków bezpieczeństwa epidemiologicznego, a także wyjście naprzeciw oczekiwaniom uczestników. Jednym z Partnerów medialnych wydarzenia została właśnie Polska Press Grupa.

IWORIS Partnerem medialnym Kongresu 590!

Hybrydowa piąta edycja Kongresu 590 pozwoli na zachowanie wszelkich środków bezpieczeństwa epidemiologicznego, a także wyjście naprzeciw oczekiwaniom uczestników. Jednym z Partnerów medialnych wydarzenia został właśnie IWORIS.

Live Chat Studio 590 #1 o respiratorze 3D

Rozmawialiśmy o tym z Szymonem Chrupczalskim, współwłaścicielem firmy Urbicon i koordynatorem zespołu VentilAid. To doskonały przykład firmy, która nie tyle zmieniła swój profil działalności, ale odpowiedziała na nagłe potrzeby społeczeństwa, a przede wszystkim służby zdrowia. Urbicum jest producentem drukarek 3D i wraz z zespołem polskich inżynierów wykorzystali swój potencjał i stworzyli VentilAid.

Moda w Polsce Partnerem medialnym Kongresu 590!

Hybrydowa piąta edycja Kongresu 590 pozwoli na zachowanie wszelkich środków bezpieczeństwa epidemiologicznego, a także wyjście naprzeciw oczekiwaniom uczestników. Jednym z Partnerów medialnych wydarzenia została właśnie Moda w Polsce.