Wydarzenie
7 edycja Warszawa / Dzień 1 (22.06.2022)
14:00‑14:50 - Scena Debat 1

Zrównoważony i odpowiedzialny rozwój – Polska w drodze do neutralności klimatycznej

Ekologia

Droga do neutralności klimatycznej dla Europy i świata oznacza zupełnie różne prędkości. Wpływ na politykę neutralności klimatycznej ma jeszcze dobitniej obecna sytuacja geopolityczna. Firmy mierzą poziomy własnych emisji gazów cieplarnianych i dążą do ich redukcji. Przede wszystkim zaś pod presją inwestorów, kooperantów i konsumentów wdrażają własne strategie dekarbonizacji, deklarując konkretne daty osiągnięcia neutralności wobec klimatu. Liderzy rynku wyznaczają nowe standardy, za którymi podążają mniejsze podmioty. Czy inwazja Rosji na Ukrainę może paradoksalnie przyspieszyć osiągnięcie przez Europę neutralności klimatycznej? Gdzie i w którym momencie tej drogi jesteśmy?

Nagranie z transmisji