Wydarzenie
7 edycja Warszawa / Dzień 2 (23.06.2022)
10:30‑11:15 - Scena Idei

Znaczenie nowych technologii w transformacji energetycznej Polski FPGP Teraz Polska

Energetyka

Kierunki transformacji energetycznej PL - jakie OZE najlepsze dla PL?
Perowskity – następny krok po fotowoltaice.
Czy nadeszła era prosumentów (znaczenie magazynów energii)?
Czy biznes/przemysł może być niezależny energetycznie w oparciu o własne OZE?
Rola OZE w zrównoważonym rozwoju miast.

Nagranie z transmisji