Wydarzenie
7 edycja Warszawa / Dzień 2 (23.06.2022)
13:30‑14:15 - Scena Debat 3

Zielona transformacja w Europie. Czy trzeba przyśpieszyć działanie?

Ekologia

Konieczność odcięcia się od dostaw surowców energetycznych z Rosji jasno pokazała skalę uzależnienia Europy od ich importu. Jakie są przełomowe i perspektywiczne technologie, a także preferowane i niezbędne inwestycje w tym obszarze? Jak finansować zieloną transformację? Co zrobić, by jak najszybciej zielona transformacja stała się faktem? Jak gospodarować zasobami naturalnymi i energetycznymi oraz przestrzenią, wprowadzać gospodarkę obiegu zamkniętego, kształtując jednocześnie racjonalne nawyki i konsumpcję?

Nagranie z transmisji