Wydarzenie
7 edycja Warszawa / Dzień 1 (22.06.2022)
17:30‑18:15 - Scena Międzynarodowa

Wymiana handlowa z krajami Trójmorza. Jak ją zwiększyć?

Gospodarka

Kraje Trójmorza jako rynki, które potencjalnie mogą zastąpić Rosję, Ukrainę i Białoruś jako kierunki polskiego eksportu. Na skutek inwazji Rosji na Ukrainą a następnie sankcji wprowadzanych przez Unię Europejską i USA na Rosję i Białoruś oraz trudności w handlu z Ukrainą polscy przedsiębiorcy, którzy eksportowali na Wschód są zmuszeni szukać nowych rynków zbytu. Straty dla polskiego eksportu są dość dotkliwe, gdyż eksport do Rosji wynosił ok. 8 mld euro rocznie, na Ukrainę 6,5 mld euro i na Białoruś ok. 2 mld euro. Z drugiej strony polski eksport do krajów Trójmorza, w tym na Bałkany i do państw bałtyckich, może być znacznie większy niż dotychczas. Dla Polski Trójmorze to 11 rynków zbytu z ludnością ponad 70 mln osób.

Nagranie z transmisji