Wydarzenie
7 edycja Warszawa / Dzień 1 (22.06.2022)
15:30‑16:20 - Scena Międzynarodowa

Współpraca regionalna w obliczu globalnych wyzwań – część 2

Polityka, bezpieczeństwo

Wybuch wojny i agresja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę przyspieszyła procesy znane już przed wybuchem konfliktu, ale w wielu innych przypadkach całkowicie odmieniła sytuację, doprowadziła do powstania nowych zjawisk i postawiła społeczność międzynarodową przed nowymi wyzwaniami.
Skutki wojny i rosyjskiej agresji na Ukrainę szczególnie dotykają kraje Europy Środkowej. Nowa sytuacji wymaga więc wymiany poglądów i na ile to możliwe uzgodnienia wspólnych stanowisk i wspólnych działań.
Jak poszczególne kraje regionu oceniają ogólna sytuacją w Europie Środkową spowodowana działaniami wojennymi w jej bezpośrednim sąsiedztwie? W jaki sposób współdziałać w zakresie bezpieczeństwa energetycznego? Czy istnieje pole do współpracy w kwestii potencjalnych kryzysów humanitarnych, oraz kryzysu żywnościowego? W jaki sposób współdziałając w celu rozwiązania tych problemów w ramach Unii Europejskiej?

Nagranie z transmisji