Wydarzenie
7 edycja Warszawa / Dzień 2 (23.06.2022)
13:35‑14:20 - Scena Idei

Wodorowa przyszłość, czy wodorowe złudzenia?

Energetyka

Wodór, ogłoszony paliwem przyszłości, pozostaje niezwykle obiecującym rozwiązaniem dla sektora energii będącego pod presją kryzysu surowcowego. Dotychczasowe deklaracje i plany nadal przeważają nad wprowadzonymi rozwiązaniami. Czy i kiedy możemy spodziewać się zmian? Czy w polskich warunkach wodór jako źródło energii jest w stanie efektywnie zastąpić węgiel, będąc szansą dla rozwoju polskich regionów? Czy wodór rzeczywiście może stać się polską specjalnością? Jak nasze ambicje przedstawiają się na tle wodorowych planów Europy? Czego trzeba, by z fazy deklaracji i projektowania przejść do realizacji i działań?

Nagranie z transmisji