Wydarzenie
7 edycja Warszawa / Dzień 1 (22.06.2022)
10:00‑10:45 - Scena Idei

World for Ukraine, rola partnerstw w dostarczaniu pomocy

Polityka, bezpieczeństwo

Ostatnie kilka miesięcy pokazały bezprecedensową współpracę między różnymi interesariuszami – w tym organizacjami pozarządowymi, firmami, samorządami, a nawet osobami fizycznymi – w niesieniu pomocy Ukraińcom uciekającym ze strefy wojny i innym, którzy pozostali w kraju. Te krótkoterminowe, a czasem doraźne partnerstwa miały kluczowe znaczenie dla zapewnienia m.in. natychmiastowego bezpieczeństwa uchodźcom.
W panelu zostaną podjęte tematy między innymi o roli partnerstw w dostarczaniu pomocy osobom i organizacjom dotkniętym wojną, jakie rodzaje partnerstw są najbardziej efektywne, jak tę pomoc należy organizować, a następnie rozprowadzać.

Nagranie z transmisji