Wydarzenie
7 edycja Warszawa / Dzień 1 (22.06.2022)
17:30‑18:15 - Scena Idei

Stosunki polsko-izraelskie. Ocieplenie wzajemnych relacji

Gospodarka

Nagranie z transmisji