Wydarzenie
7 edycja Warszawa / Dzień 1 (22.06.2022)
15:40‑17:00 - Polsko-Rumuńskie Forum Ekonomiczne

Spotkania B&B

Polityka, bezpieczeństwo