Wydarzenie
7 edycja Warszawa / Dzień 1 (22.06.2022)
13:25‑14:25 - Scena Liderów

Rola spółek Skarbu Państwa w budowaniu siły gospodarczej Polski

Polityka, bezpieczeństwo

Polskie spółki Skarbu Państwa inwestują na niespotykaną dotąd skalę, czyniąc polski przemysł nowoczesnym i przywracając polską gospodarkę na ścieżkę szybkiego wzrostu po okresie pandemii koronawirusa. Według ekspertów, to właśnie firmy państwowe działają stabilizująco na funkcjonowanie strategicznych obszarów gospodarki i mogą przyczynić się do szybszego wychodzenia z recesji.
Czy ich ogromny potencjał odegra kluczową rolę w przezwyciężaniu kryzysu gospodarczego wywołanego Inwazją Rosji na Ukrainę? Jak budować siłę gospodarczą Polski? Jakich narzędzi należy użyć? Jak najskuteczniej je wykorzystać?

Nagranie z transmisji