Wydarzenie
7 edycja Warszawa / Dzień 2 (23.06.2022)
12:30‑13:15 - Scena Idei

Rola przedsiębiorczości jako znaczącej kompetencji na rynku pracy. FPGP Teraz Polska

Wyzwania społeczne

Edukacja dla przedsiębiorczości; kompetencje przyszłości; wspieranie przedsiębiorczości w miastach i regionach.

Nagranie z transmisji