Wydarzenie
7 edycja Warszawa / Dzień 1 (22.06.2022)
12:00‑12:45 - Scena Debat 1

Rodzina jako przestrzeń łączenia potencjałów

Wyzwania społeczne

Co sprawia, że rodzina jest źródłem kapitału społecznego i w jaki sposób wpływa ona na kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego? Jak wspierać rodziny, by stwarzać jak najlepsze warunki do wykorzystywania potencjału wszystkich jej członków? Jakie czynniki mogą ułatwić obojgu rodzicom godzenie życia rodzinnego z zawodowym?

Nagranie z transmisji