Wydarzenie
7 edycja Warszawa / Dzień 1 (22.06.2022)
14:30‑14:40 - Polsko-Rumuńskie Forum Ekonomiczne

Pytania, odpowiedzi, wnioski

Polityka, bezpieczeństwo