Wydarzenie
7 edycja Warszawa / Dzień 1 (22.06.2022)
13:10‑13:30 - Polsko-Rumuńskie Forum Ekonomiczne

Przemysł obronny

Polityka, bezpieczeństwo