Wydarzenie
7 edycja Warszawa / Dzień 1 (22.06.2022)
14:05‑14:55 - Scena Idei

Połączenie szansą rozwoju polskich przedsiębiorstw

Gospodarka

Obecna sytuacja geopolityczna pokazuje, jak bezpieczeństwo energetyczne wpływa na rozwój gospodarczy regionu. Jedynie silny koncern multienergetyczny umożliwi realizację inwestycji zapewniających niezależność surowcową oraz stabilność na rynku paliw i energii. Koncern będący ważnym partnerem biznesowym z mocniejszą pozycją w negocjacjach cenowych, szczególnie w zakresie dostaw ropy. Lider transformacji systemu energetycznego, opartego o nisko- i zeroemisyjne źródła wytwarzania energii, stawiający czoła wyzwaniom oraz realizujący ambitne inwestycje rozwojowe poszczególnych segmentów biznesowych.

Nagranie z transmisji