Wydarzenie
7 edycja Warszawa / Dzień 1 (22.06.2022)
16:30‑17:15 - Scena Debat 1

Perspektywy dla współpracy turystycznej w regionie Trójmorza. FPGP Teraz Polska

Gospodarka

Jak turystyka przyczynia się do rozwoju gospodarczego kraju i promocji zagranicznej?
Jak wyprowadzić polska turystykę z zapaści po pandemii i wojnie w Ukrainie (wg danych GUS za 2021 - w Polsce pobyt turystów w obiektach noclegowych zmalał do poziomu z 2012, natomiast liczba noclegów dla turystów zagranicznym wyniosła 40% poziomu sprzed pandemii, cofając Polskę aż o 20 lat, czyli do stanu z 2002)?
Przykłady wspólnych inicjatyw turystycznych w rejonie Trójmorza.

Nagranie z transmisji