Wydarzenie
7 edycja Warszawa / Dzień 2 (23.06.2022)
11:30‑12:15 - Scena Idei

Nie ma OZE bez inwestycji w dystrybucję

Polityka, bezpieczeństwo

Modernizacja sieci dystrybucyjnej jest jednym z najważniejszych warunków powodzenia transformacji energetycznej w Polsce. Rozwój energetyki prosumenckiej oraz OZE lokalizowanych w miejscach pozbawionych infrastruktury dystrybucyjnej o wystarczających parametrach wymaga zarówno pilnych, jak i długofalowych inwestycji, dzięki którym polski system elektroenergetyczny zachowa wydolność i umożliwi kontynuację procesu transformacji energetycznej.

Celem debaty jest zaprezentowanie i dyskusja na temat przewidywanej w kolejnych latach skali, zakresu i spodziewanych skutków rozbudowy oraz zmian w systemie dystrybucji energii elektrycznej.

Nagranie z transmisji