Wydarzenie
7 edycja Warszawa / Dzień 2 (23.06.2022)
15:00‑15:45 - Scena Debat 2

Między zyskiem a odpowiedzialnością w zarządzaniu

Wyzwania społeczne

Coraz więcej polskich przedsiębiorców świadomie podejmuje działania prowadzące do długoterminowych zysków społecznych, stanowiących jednocześnie o wysokim poziomie społecznej odpowiedzialności firmy. Działania określane mianem społecznej odpowiedzialności biznesu, traktowane są często jako pudrowanie wizerunku i zakamuflowany PR. Czy odpowiedzialny biznes respektuje prawa człowieka? Jakie korzyści przynosi firmie prowadzenie odpowiedzialnego biznesu? Jakie są narzędzia realizacji odpowiedzialnego biznesu? Czy jest różnica między odpowiedzialnym biznesem a public relations?

Nagranie z transmisji