Wydarzenie
7 edycja Warszawa / Dzień 2 (23.06.2022)
13:35‑14:20 - Scena Liderów

Droga ku OZE – jak nowoczesne technologie zmieniają transport i inne sektory gospodarki

Transport logistyka

- wyzwania w zakresie OZE w Polsce,
- cel OZE w transporcie
- nowoczesne technologie i prace badawcze
- technologie OZE oferowane przez polskie firmy

Nagranie z transmisji