Wydarzenie
7 edycja Rzeszów / Dzień 1 (17.11.2022)
10:10‑10:55 - Scena Główna

Dezinformacja w energetyce

Energetyka

Fizyczna agresja Rosji na Ukrainę zapoczątkowała wielowymiarową wojnę informacyjną prowadzoną przez siły wspierające rosyjski reżim. Celem prowadzonych działań było i jest osiągnięcie określonych postaw i zachowań społecznych, wywołanie obaw, a także wprowadzenie do przestrzeni publicznej dyskusji, fałszywych informacji i poczucia zagrożenia wśród obywateli.

Jednym z głównych celów ataków dezinformacyjnych stało się bezpieczeństwo energetyczne i cieplne w Polsce i w Europie. Panel „Dezinformacja w energetyce” będzie okazją do dyskusji, dlaczego właśnie energetyka stała się jednym z głównych celów ataków kampanii dezinformacyjnych, dlaczego, przynajmniej część z nich, było skutecznych oraz jakie inicjatywy było podejmowane, aby niwelować skutki kampanii dezinformacyjnych.

Nagranie z transmisji