Wydarzenie
7 edycja Warszawa / Dzień 2 (23.06.2022)
10:30‑11:15 - Scena Debat 1

Czy agresja Rosji wykolei czy przyspieszy politykę klimatyczną UE?

Wyzwania społeczne

Wieloletnia polityka otwartości wobec Rosji, w zamian za dostęp do tanich surowców, uzależniła kraje unijne od rosyjskich dostaw gazu, ropy naftowej i węgla. Wprowadzony w lipcu 2021 pakiet rozwiązań klimatycznych „Fit for 55” wspiera osiągnięcie neutralności klimatycznej UE. W pakiecie zapisano również wyższy udział OZE w zdywersyfikowanych źródłach energii UE. Zaostrzono normy emisyjne dla sektora transportu lądowego. Zakłada on między innymi reformę unijnego systemu zarządzania emisjami (EU ETS). Przyjęty pakiet w swoich założeniach miał się przełożyć na wzrost konkurencyjności unijnej gospodarki.
Wojna w Ukrainie skonfrontowała unijnych decydentów z fundamentalnym problemem: w jaki sposób zapewnić bezpieczeństwo energetyczne mieszkańcom UE, przy jednoczesnym dążeniu do realizacji celu neutralności klimatycznej wyznaczonego na 2050 r.
Pojawiło się ryzyko, że w perspektywie krótkoterminowej zagwarantowanie bezpieczeństwa energetycznego może spowodować spowolnienie transformacji energetycznej. Dużo trudniej będzie prowadzić ambitną politykę dekarbonizacji, kiedy nie możemy sobie pozwolić na tzw. lukę wytwórczą, czyli niedobór mocy w sieci. Zatem każda elektrownia będzie miała istotne znaczenie. Luka ta jest tym bardziej możliwa, że oprócz kryzysu energetycznego mamy również kryzys militarny w Europie.
Jak wskazują eksperci długofalowo na terenie Unii Europejskiej polityka klimatyczna nie powinna ulec zmianie. Zostanie jedynie dostosowana do aktualnych potrzeb wynikających z bezpieczeństwa. W dłuższym okresie atak Rosji na Ukrainę paradoksalnie może zmobilizować Europę do szybszego przejścia na odnawialne źródła energii.

Nagranie z transmisji