Wydarzenie
8 edycja Warszawa / Dzień 2 (22.06.2023)
10:00‑10:45 - Scena Debat 1

Autonomia energetyczna
po wykluczeniu Rosji
z rynku europejskiego

Energetyka i ekologia

Wykluczenie Rosji z rynku europejskiego będzie miało istotny wpływ na państwa uprzednio zależne od importu rosyjskiego gazu i ropy naftowej. Kraje europejskie muszą szukać alternatywnych źródeł energii i strategii mających na celu osiągnięcie autonomii energetycznej. Wdrażanie tych strategii będzie wymagało długoterminowego planowania, inwestycji i współpracy międzynarodowej. Czy wzmacnianie współpracy regionalnej wraz z rozwojem infrastruktury lokalnej przyczyni się do zwiększenia autonomii energetycznej? Jak poprawić efektywność energetyczną i skutecznie zdywersyfikować źródła importu gazu i ropy naftowej z krajów Bliskiego Wschodu, Afryki, Stanów Zjednoczonych czy Kanady?

Nagranie z transmisji