Bloki tematyczne

Strefa debat

Zmiany gospodarcze i społeczne, które zachodzą we współczesnym świecie, stawiają przed Polską wiele wyzwań, które wymagają podejmowania zarówno pilnych, jak i długofalowych działań. Państwo musi np. pomóc przedsiębiorcom w rozwiązaniu problemu deficytu rąk do pracy czy też poprawić prawo o zamówieniach publicznych i praktyki jego stosowania. Wyzwaniem na najbliższe dekady jest zabezpieczenie świadczeń emerytalnych dla kolejnych pokoleń seniorów czy też ochrona środowiska, zwłaszcza w kontekście potrzeb gospodarczych państwa. Zaś w kontekście rewolucji informatycznej fundamentalne kwestie do rozwiązania dotyczą choćby ochrony prywatności i chronienia dzieci przed zagrożeniami, jakie niesie Internet.

Strefa debat
Strefa debat