Polska i Świat: nowy wymiar partnerstwa i wymiany handlowej w czasie globalnej zmiany

Nowy paradygmat gospodarczy Polski, nakreślony w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju bardzo precyzyjnie określił cechy inwestycji zagranicznych, pożądanych we współpracy z inwestorami zagranicznymi. Jaką rolę pełnią dziś duże podmioty z kapitałem międzynarodowym w modernizacji infrastruktury przemysłowej w Polsce i podnoszenia standardów warunków pracy? Czy polska gospodarka może zyskać w innowacyjnym wyścigu w warunkach rewolucji przemysłowej 4.0 na współpracy z globalnymi partnerami? Czy w warunkach dynamicznego wzrostu płac Polska pozostanie atrakcyjnym miejscem do inwestowania dla międzynarodowych korporacji?


8 Października 2019, godz. 10:00, Sala B
Powrót do bloków tematycznych