Fuzja Orlenu i Lotosu – nowy wielki polski gracz

Dlaczego warto połączyć Orlen z Lotosem – przedstawienie najważniejszych argumentów. Wbrew pojawiającym się głosom, jakoby projekt połączenia Orlenu z Lotosem miał podłoże polityczne, jest on przedsięwzięciem czysto biznesowym, a argumenty za przeprowadzeniem tego procesu pojawiają się od dawna. Nowa, większa struktura ma szansę umożliwić skuteczniejszy rozwój i ekspansję. Jak się tworzy czempiona – Fuzja Orlenu z Lotosem jako praktyczna realizacja założeń zawartych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, odnoszących się do powstawania polskich czempionów o międzynarodowym zasięgu działalności, będących kołem zamachowym gospodarki. Jak wykorzystać potencjał nowej struktury? Przegląd sytuacji w Europie Środkowo-Wschodniej. Rozmowa o teoretycznych nowych celach inwestycyjnych, które nowy podmiot, o większym potencjale, może sobie realnie stawiać. A tylko połączony Orlen z Lotosem mogą poradzić sobie z budową energetyki offshore w Polsce . Czy Komisja Europejska zgodzi się na fuzję? Jak to robią inni – analiza sytuacji w takich krajach, jak Węgry czy Czechy, w których istnieje jeden koncern paliwowy.


8 Października 2019, godz. 14:30, Sala B
Powrót do bloków tematycznych